Næringsmiddelindustri

Næringsmiddelindustri

Therma Industri AS leverer varme- og kuldetekniske ​tjenester til næringsmiddel innenfor både kjøtt, fiskeri, meieri, ​foredling, iskrem, grønnsaker, bakeri, søtsaker, osv. ​Nær sagt alle næringsmiddelbedrifter har behov for kulde​ og varme. ​ ​

Anleggene har ofte et sentralt kuldeanlegg og gjerne en ​tilknyttet varmepumpe for levering av varmt vann til vasking, ​eller romoppvarming. Vi benytter alltid naturlige kuldemedier ​uten innvirkning på hverken drivhuseffekt eller ozonlag. ​Vi benytter både NH3 og CO2.​

Slakterier

Therma Gruppen har levert kuldeanlegg til et flertall av landets slakterier. Anleggene har gjerne store innfrysingsbehov via flow-freezere, frysetunneler, platefrysere, båndfrysere eller sjokk-kjølere. Slakteriene har også et eller flere fryselagre for lagring av frosne varer. I kjøle- og arbeidsrom benyttes oftest en glykolblanding som via luftkjølere holder temperaturen på et ønskelig nivå. Vi kan bistå med informasjon om frysetider, effekter, uttørking, osv.​

Fiskeri

Det fryses i dag inn økende mengder med fisk både med automatiske og tradisjonelle frysetunneler. Spesielt for pelagisk fisk er det levert flere store innfrysingsanlegg i form av frysetunneler. Anleggene har også store fryselagre tilknyttet anlegget. Mange kunder har egne skjære- og foredlingsrom på kjøl samt RSW-anlegg. Det benyttes ofte sjøvannskjølte kondensatorer, men både evaporative og luftkjølte kondensatorer er benyttet. Det er tradisjonelt brukt ammoniakk som kuldemedium, men i visse tilfeller er også CO 2 aktuelt. Vi er gjerne behjelpelige med effektbehov, frysetider, osv.​

Meieri

Meieriene har sentralisert og effektivisert driften de siste årene. Dette har ført til flere store anlegg. Behovene er gjerne store kjølerom og isvannstanker. Varmepumper blir gjerne tilknyttet disse anleggene.​

Foredling

I denne bransjen er det ofte blitt større og mer automatiserte anlegg. Her er det gjerne behov for innfrysing i form av båndfrysere og frysetunneler, store lagre, kjølelagre og kjølte bearbeidingsrom. Varme fra varmepumper er også her vanlig.​

Iskrem

I Norge finnes to store iskremfabrikker, begge med store anlegg fra Therma Industri AS. Her benyttes flere temperaturnivåer til innfrysing, lagring og eventuelt kjøling.​

Annen næringsmiddelindustri

Her er det forskjellige behov for både temperaturer og kuldeeffekter. Vi tilpasser anleggene etter kundebehov, men fokuserer hele tiden på å levere effektive og driftssikre anlegg.​