Energianlegg til oppdrettsnæringen

Vi leverer energianlegg for landbasert oppdrettsnæring.​
Vi har levert et stort antall energianlegg for både Gjennomstrømningsanlegg og Resirkulasjonsanlegg.​

Både rene varmepumper, rene kjøleanlegg, og reversible anlegg leveres i alle størrelser. Det brukes det naturlige kuldemediet ammoniakk i våre kuldeanlegg og varmepumper.​

Anleggene leveres ofte som energianlegg der vi prosjekterer og leverer vekslere og pumper i vannsystemene for å varmegjenvinne store deler av den energien som allerede er i systemet.​

Vi leverer både plassbygde anlegg og anlegg levert på skid.​
Da vi skreddersyr alle anleggene våre så har vi fordelen av at vi ikke er bundet av standard serieproduserte aggregatstørrelser, vi er fleksible og kan tilpasse det enkelte anlegg til kundens behov.​

Vi har et stort utvalg av både stempelkompressorer, skruekompressorer, platevekslere, «shell and tube vekslere, pumper, ventiler, og andre aktuelle komponenter som brukes i forbindelse med energianlegg.​

Våre styresystemer er basert på PLS med norsk språk, og tilpasses hvert enkelt anlegg. Våre systemer kan enkelt integreres i energisentralens eller bygningens overordnede styresystemer.​