uk bergen

Om​ ​oss

Therma Bergen AS er en totalentreprenør som leverer​ industrielle varme- og kuldesystemer.​ ​

Selskapet er en direkte videreføring av Utstyr & Kjøleservice AS som har aner tilbake til etableringen i 1960. ​​

​ Vi er landsdekkende og kan tilby et bredt spekter av​ tjenester og produkter.​

Vår historie

Utstyr & Kjøleservice AS ble etablert i 1961, og står for kontinuitet blant kjølefirmaene i Bergens-regionen. Selskapet har spesialisert seg innen miljøvennlige kuldemedier som CO2 og NH3 og jobber målrettet for å tilby løsninger som reduserer bruken av miljøfarlige kuldemedier.​

Utstyr & Kjøleservice AS har løpende rammeavtaler for service/vedlikehold med flere offentlige og private kunder innen prosesskjøling/klimakjøling/varmepumper, og firmaet har importagenturer fra produsenter i utlandet som bidrar til styrket konkurransekraft i markedet.​

Therma Industri AS har med virkning fra 18. desember 2017 kjøpt 51 % av aksjene i Utstyr & Kjøleservice AS. Therma er en landsdekkende entreprenør innen industrielle varmepumper og kuldeanlegg og styrker dermed sin posisjon i Bergen og Hordaland.​

Hordaland har mange bedrifter som tradisjonelt er Therma sine kjernekunder. I regionen er det også andre storbrukere av varer og tjenester som Therma leverer. Dette gjør regionen svært interessant. ​

Therma ønsker å være en aktiv eier og gjennom å forene Therma sin erfaring og unike kompetanse med Utstyr & Kjøleservice sin lokalkunnskap og gode serviceevne vil vi kunne tilby både eksisterende og nye kunder bransjeledende produkter og systemløsninger utfra et lokalt ståsted.​

Eksisterende eiere av Utstyr & Kjølservice vil fortsatt være aktive eiere i selskapet og oppkjøpet innebærer ingen endring verken i ledelse eller blant de ansatte for øvrig. Selskapet har klare vekst ambisjoner og vil på sikt styrke både organisasjon og bemanning.​

Gjennom å få tilgang på Therma sine samlede ressurser vil Utstyr &Kjøleservice AS styrke både sin teknisk kompetanse og tilstedeværelse i regionen, noe som innebærer at vi vil kunne tilby både nye og eksisterende kunder i regionen et bredt spekter av konkurransedyktige tjenester og produkter. ​

Vi ser fram til å videreutvikle Utstyr & Kjøleservice AS og vil gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal være fornøyd.​

Vår visjon

Visjon

Vi skal utvikle faget, bransjen og anleggene.

Forretningside

Gjennom vår kunnskap om naturlige kuldemedier skal vi utvikle, levere, vedlikeholde og rehabilitere anleggene til våre kunder.