To ammoniakkanlegg til Kokstad næringspark

Vi har levert to ammoniakkmaskiner til Kokstad næringspark. En varmepumpe og en isvannsmaskin. Oppstart i 2015.

U&Ks først jobb i Kina – COSL Prospector

Utstyr & kjøleservice hadde sin første jobb i Kina i 2014. Vi leverte kjøle- og fryserom etter NORSOK-standard til COSL sin nye rigg; Prospector.
Oppdraget ble utført i Yantai over 3 perioder. Vi hadde også ansvaret for sluttkontrol av anlegget i henhold til Norsk kuldenorm.