Oppføringer av Therma

Butikker 2017

I samarbeid med Kelvin AS har vi så langt i 2017 levert følgende butikker: Spar Bjørkheim Spar Lone Spar Fusa Spar Voss Joker Brekke Alle Butikker er levert med transkritisk CO2 og varmegjenvinning.