Oppføringer av Therma

Ny kombinert VP/CH til Bioblokken

Utstyr & kjøleservice har levert ny R-134a varmepumpe/chiller til bioblokken som skal forsyne bla forskning på fisk. Maskin består av 4 stk frekvensstyrte Bock-kompressorer, type: HGX88e. Vi kan levere optimal kapasitetsregulering med 4 stk frekvensstyrte kompressorer, fra 10 til 100%.

U&Ks først jobb i Kina – COSL Prospector

Utstyr & kjøleservice hadde sin første jobb i Kina i 2014. Vi leverte kjøle- og fryserom etter NORSOK-standard til COSL sin nye rigg; Prospector. Oppdraget ble utført i Yantai over 3 perioder. Vi hadde også ansvaret for sluttkontrol av anlegget i henhold til Norsk kuldenorm.

Butikker 2016

Coop Nyborg – Nytt transkritisk CO2-anlegg og nye disker og reoler Joker Sandvikstorget – Nytt transkritisk CO2-anlegg og nye disker og reoler Dyrdal mat på Voss – Nytt kuldeanlegg og disker Alle butikker ble levert i samarbeid med Kelvin AS.